Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 30.06.2021 21/00080 VM 201904954 RIESLING TO GO (komb.)
  • 29.06.2021 21/00079 VM 201608916 M MONSTER ARMY (komb.).
  • 29.06.2021 21/00078 VM 201605815 MONSTER ARMY
  • 28.06.2021 21/00077 VM 201805779 FEUDO ARANCIO
  • 21.06.2021 21/00076 VM 201810535 VICHY LABORATOIRES
  • 18.06.2021 21/00075 VM 201902905 Figurmerke
  • 18.06.2021 21/00074 PAT Concept Medical Research Private Limited/Envision Scientific Private Limited
  • 14.06.2021 21/00073 PAT 4Subsea AS - FORCE Technology Norway AS

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.