Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 16.09.2020 20/00118 VM 201911222 MATOPEDIA
  • 16.09.2020 20/00117 VM 201911224 MEATIPEDIA
  • 15.09.2020 20/00116 PAT 20191465 General Electric Company
  • 11.09.2020 20/00115 VM 201702805 COSTA NAVARINO
  • 10.09.2020 20/00114 VM 201808036 QuickDrive
  • 09.09.2020 20/00113 VM 201910562 RADIO NORGE
  • 04.09.2020 20/00112 VM 201708502 MAKING CITIES FOR PEOPLE
  • 03.09.2020 20/00111 PAT 20101104 ABB Power Grids Switzerland AG - Siemens Aktiengesellschaft

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.