Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 27.05.2022 22/00077 VM 201910023 SAFEAIR
  • 23.05.2022 22/00076 VM 201912910 TRUST PACKAGE
  • 23.05.2022 22/00075 VM 202101856 ECHO
  • 16.05.2022 22/00074 PAT Remøy Sea Group AS - Kongsberg Maritime CM AS
  • 16.05.2022 22/00073 VM 201907653 - Figurmerke
  • 09.05.2022 22/00070 VM 202001255 4DX (komb.)
  • 06.05.2022 22/00069 VM 201910673 Figurmerke
  • 05.05.2022 22/00068 VM 202004957 UNIMOUSE

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.