Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 04.08.2020 20/00101 VM 201714929 FIRST TRUST
  • 04.08.2020 20/00100 VM 201716508 AluCat
  • 04.08.2020 20/00099 VM 201605921 Figurmerke
  • 04.08.2020 20/00098 VM 201604493 STOPDIGGING! (komb.)
  • 03.08.2020 20/00097 VM 201807711 BioSalma (komb.)
  • 03.08.2020 20/00096 VM 201713534 HEMODRAW
  • 03.08.2020 20/00095 PAT 20160094 Arges AS - Aqualine AS
  • 03.08.2020 20/00094 PAT 20160094 Arges AS - Uponor Infra OY

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.