Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 15.04.2021 21/00042 VM 201810753 TRT
  • 13.04.2021 21/00041 VM 201811003 LOVING TAN
  • 09.04.2021 21/00040 VM 201811033 % ARABICA (komb.)
  • 08.04.2021 21/00039 VM 201604786 KINDLE OASIS
  • 08.04.2021 21/00038 VM 201604798 OASIS
  • 07.04.2021 21/00037 VM 201804876 IoT WoRKS
  • 06.04.2021 21/00036 VM 201806320 AdvancedImpact
  • 29.03.2021 21/00035 VM 201605042 Juvederm

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.