Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 11.11.2019 19/00137 VM 201708042 SILENTFLOR
  • 07.11.2019 19/00136 VM 201708481 CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT
  • 07.11.2019 19/00135 VM 201516756 it (komb.)
  • 06.11.2019 19/00134 VM 201702838 D-Clot
  • 05.11.2019 19/00133 VM 201512524 Effekt (komb.)
  • 04.11.2019 19/00132 VM 201714660 V75 Winter Burst
  • 25.10.2019 19/00131 VM 201709871 (figurmerke)
  • 25.10.2019 19/00130 VM 201807656 nysnø (komb.)

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.