Klagenemda for industrielle rettigheter

Uavhengig klagebehandling
- økt rettssikkerhet

Innkomne saker

  • 21.09.2023 23/00119 VM 202118076 AIMOW (komb.)
  • 21.09.2023 23/00118 VM 202208593 Evelon (komb.)
  • 14.09.2023 23/00117 VM 202104935 SEAFARER
  • 07.09.2023 23/00116 VM 202106650 QVID
  • 05.09.2023 23/00115 VM 202103193 figurmerke (komb.)
  • 04.09.2023 23/00114 VM 201414944 IZOVAT (komb.)
  • 25.08.2023 23/00113 VM 202110831 Neat Burger
  • 25.08.2023 23/00112 VM 202110829 neat burger (komb.)

Aktuelt

16.08.2023

Justering av Klagenemndas praksis i nasjonale varemerkesaker

Ny varemerkelov og tilhørende forskrift trådte i kraft 1. mars 2023.

Klagenemnda har innrettet seg etter varemerkeforskriften § 12 a og justert vår praksis slik at slutningen i nasjonale klagesaker ikke lenger vil gå ut på en delvis registrering for enkelte varer og tjenester. Dersom det aktuelle varemerket anses uregistrerbart for noen av varene og tjenestene, vil slutningen i nasjonale saker gå ut på at klagen forkastes i sin helhet.

Forskriften § 12 a handler om den situasjonen der Patentstyret under sin søknadsbehandling finner at et varemerke er registrerbart for noen varer eller tjenester, men ikke for alle. Dersom søkeren ikke avdeler søknaden eller begrense varefortegnelsen, skal Patentstyret avslå søknaden i sin helhet. Som følge av dette, bør ikke Klagenemndas slutninger i nasjonale varemerkesaker gå ut på at varemerket kan registreres delvis.

Ta kontakt med Klagenemndas leder hvis du har spørsmål rundt dette.

02.11.2022

Muntlige forhandlinger

Muntlige forhandlinger avholdes i Klagenemndas lokaler i Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo, oppgang A, andre etasje.