Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 15.08.2022 22/00114 VM 201915472 FRAGTrack
  • 12.08.2022 22/00113 PAT 20071745 Janssen Pharmaceutica NV
  • 11.08.2022 22/00112 VM 202105958 Eneas Services
  • 09.08.2022 22/00111 VM 202016491 ALLERGIKA (komb.)
  • 02.08.2022 22/00110 VM 201916145 SNOWFLAKE DATA EXCHANGE
  • 03.08.2022 22/00109 VM 202002283 VIVO (komb.)
  • 13.07.2022 22/00107 VM 201912749 SKI TEAM SWEDEN (komb.)
  • 19.07.2022 22/00106 VM 201916169 THE LAB

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.