Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 18.01.2019 19/00015 VM 201613347 F (komb.)
  • 10.01.2019 19/00012 VM 201606657 WIKSBO (komb.)
  • 10.01.2019 19/00011 VM 201606656 WIKSBO (komb.)
  • 10.01.2019 19/00010 VM 201603827 WIKSBO (komb.)
  • 07.01.2019 19/00009 VM 201606452 SKYR ORIGINAL ISLANDSK YOGHURT
  • 07.01.2019 19/00008 PAT EP2909843
  • 07.01.2019 19/00007 F OP2018/00123
  • 04.01.2019 19/00005 VM 201701454 DEMIDEKK ULTIMATE

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.