Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 07.04.2020 20/00051 PAT 20180265 - NSK Ship Design AS - Bemlotek AS
  • 06.04.2020 20/00050 VM 201802453 [ DOUBLE A ] (komb.)
  • 06.04.2020 20/00049 VM 201816959 OSLO HIKING (komb.)
  • 06.04.2020 20/00048 VM 201711262 Boreal
  • 03.04.2020 20/00047 VM 201702594 OxyReduct
  • 02.04.2020 20/00046 PAT EP3164605 Nuovo Pignone Tecnologie SrL
  • 02.04.2020 20/00045 PAT EP2410355 General Electric Company
  • 31.03.2020 20/00044 PAT EP3294995 Nuovo Pignone Tecnologie SrL

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.