Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 17.09.2019 19/00114 VM 201714699 SNAP
  • 11.09.2019 19/00113 VM 201706051 ONE 1 (komb.)
  • 05.09.2019 19/00112 VM 201707982 AdvancedCirc
  • 03.09.2019 19/00111 VM 201613478 Auto-Checks (komb.)
  • 02.09.2019 19/00110 VM 201611939 NIGHT EDITION
  • 29.08.2019 19/00109 VM 201802971 AXACTOR
  • 28.08.2019 19/00108 VM 201802972 AXACTOR (komb.)
  • 27.08.2019 19/00107 VM 201716858 SKILLS

Aktuelt

22.05.2019

Muntlige forhandlinger

avholdes i Klagenemndas lokaler i Grev Wedels plass 9, Oslo:
Mandag 9. september 2019 kl. 09.00: VM 18/00084 HIGHASAKITE Det er besluttet at forhandlingene går for lukkede dører.
Onsdag 11. september 2019 kl. 09.00: VM 19/00009: VM 19/00009 SKYR ORIGINAL ISLANDSK YOGHURT
Fredag 13. september 2019 kl. 09.00: PAT 19/000039 Høydemåler for tråling
Tirsdag 8. oktober 2019 kl. 09.00 (flyttet fra 10. september 2019): VM 19/00055 IrisBG

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.