Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 21.08.2019 19/00106 VM 201812275 Ledtronic
  • 15.08.2019 19/00105 VM 201800893 Ruma (komb.)
  • 14.08.2019 19/00104 VM 201410464 TINY TROLLS of Norway (komb.)
  • 14.08.2019 19/00103 VM 201513710 MILAN (komb.)
  • 08.08.2019 19/00102 VM 201713338 PEARSON
  • 05.08.2019 19/00101 VM 201615110 Lipoflex
  • 05.08.2019 19/00100 PAT RO Solutions AS - 3M Innovative Properties Company
  • 05.08.2019 19/00099 PAT RO Solutions AS - Water Standard Management (US), Inc.

Aktuelt

22.05.2019

Muntlige forhandlinger

Utsatt – skal omberammes. Muntlige forhandlinger i sak 18/00084 HIGHASAKITE avholdes torsdag 6. juni 2019 i Klagenemndas lokaler i Grev Wedels plass 9, Oslo. Det er besluttet at forhandlingene går for lukkede dører.

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.