Klagenemda for industrielle rettigheter

Aktuelt

12.03.2019

Muntlig høring

25. mars 2019: Muntlig høring i sak 19/00001 Selvaag Gruppen AS i Klagenemndas lokaler i Grev Wedels plass 9, Oslo.

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.