Klagenemda for industrielle rettigheter

Aktuelt

22.05.2019

Muntlige forhandlinger

avholdes i Klagenemndas lokaler i Grev Wedels plass 9, Oslo:
Torsdag 24. oktober 2019 kl. 09.00: VM 19/00085 og 19/00086 CONOCOPHILLIPS

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.