Klagenemda for industrielle rettigheter

Aktuelt

22.05.2019

Muntlige forhandlinger

avholdes i Klagenemndas lokaler i Grev Wedels plass 9, Oslo:
Mandag 9. september 2019 kl. 09.00: VM 18/00084 HIGHASAKITE Det er besluttet at forhandlingene går for lukkede dører.
Onsdag 11. september 2019 kl. 09.00: VM 19/00009: VM 19/00009 SKYR ORIGINAL ISLANDSK YOGHURT
Fredag 13. september 2019 kl. 09.00: PAT 19/000039 Høydemåler for tråling
Tirsdag 8. oktober 2019 kl. 09.00 (flyttet fra 10. september 2019): VM 19/00055 IrisBG

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.