Klagenemda for industrielle rettigheter

Aktuelt

22.05.2019

Muntlige forhandlinger

Utsatt – skal omberammes. Muntlige forhandlinger i sak 18/00084 HIGHASAKITE avholdes torsdag 6. juni 2019 i Klagenemndas lokaler i Grev Wedels plass 9, Oslo. Det er besluttet at forhandlingene går for lukkede dører.

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.