Klagenemda for industrielle rettigheter

Aktuelt

02.11.2022

Muntlige forhandlinger

Muntlige forhandlinger avholdes i Klagenemndas lokaler i Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo, oppgang A, andre etasje i klagesak 21/00155 torsdag 2. mars 2023 kl. 13.00 – 16.00.

Dagsorden for den muntlige forhandlingen vil omfatte partenes argumentasjon i spørsmålet om Patentstyrets avgjørelse av 1. oktober 2021 står seg eller om avgjørelsen skal omgjøres.

Patentstyret kom til at «Patent nr. 343028 opprettholdes i endret form med patentkrav mottatt
2020.03.16, beskrivelse mottatt 2021.04.09 og tegninger som opprinnelig
meddelt, samt med oversettelse av kravene til norsk mottatt 2021.04.09