Justering av Klagenemndas praksis i nasjonale varemerkesaker

Ny varemerkelov og tilhørende forskrift trådte i kraft 1. mars 2023.

04.10.2023
Kfir visit

Klagenemnda har innrettet seg etter varemerkeforskriften § 12 a og justert vår praksis slik at slutningen i nasjonale klagesaker ikke lenger vil gå ut på en delvis registrering for enkelte varer og tjenester. Dersom det aktuelle varemerket anses uregistrerbart for noen av varene og tjenestene, vil slutningen i nasjonale saker gå ut på at klagen forkastes i sin helhet.

Etter at klagen er oversendt til Klagenemnda, er Patentstyrets praksis slik at søknaden ikke lenger kan avdeles etter varemerkeforskriften § 18.

Forskriften § 12 a handler om den situasjonen der Patentstyret under sin søknadsbehandling finner at et varemerke er registrerbart for noen varer eller tjenester, men ikke for alle. Dersom søkeren ikke avdeler søknaden eller begrenser varefortegnelsen, skal Patentstyret avslå søknaden i sin helhet. Som følge av dette, bør ikke Klagenemndas slutninger i nasjonale varemerkesaker gå ut på at varemerket kan registreres delvis.

Les mer her: Informasjon om slutning i nasjonale saker

Ta kontakt med Klagenemndas leder hvis du har spørsmål rundt dette.

Sist oppdatert 16.01.2024