Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 13.09.2018 18/00068 PAT 20150360 Norhard AS
  • 12.09.2018 18/00067 VM 201604747 RIBERA DEL DUERO (komb.)
  • 07.09.2018 18/00066 PAT 20092309 Aker Solutions - SubseaDesign AS
  • 28.08.2018 18/00063 VM 201405963 DELIKAT
  • 23.08.2018 18/00062 VM 201515013 Snapsale
  • 15.08.2019 18/00060 F 2018/00038 TCC Technologies AS
  • 02.07.2018 18/00057 VM 201605016 YourGoodSkin (komb.)
  • 28.06.2018 18/00056 F OP2017/00451 TIPPTRANSPORT INNLANDET AS

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.