Uavhengig klagebehandling
- økt rettssikkerhet

Innkomne saker

Dato Sak
11.07.2024 24/00068 VM 202108571 CLASSPASS
10.07.2924 24/00067 VM 201814736 RØROS TWEED
10.07.2024 24/00066 VM 201814737 RØROS TWEED (komb.)
09.07.2024 24/00065 VM 202202430 figurmerke (komb.)
05.07.2024 24/00064 PAT 20200310 Oppdrettsmerd med forbedret vannutskifting og framgangsmåte for å oppnå dette
24.06.2024 24/00063 VM 202214363 Terräng (komb.)
18.06.2024 24/00062 PAT 20200331 EFFEKTTILPASNINGSKRETS OG FREMGANGSMÅTE FOR Å TILPASSE EFFEKTUTTAKET FRA ET MÅLEINSTRUMENT
18.06.2024 24/00061 PAT 20190457 EFFEKTTILPASNINGSKRETS OG FREMGANGSMÅTE FOR Å TILPASSE EFFEKTUTTAKET FRA EN STRØMMÅLER
Søk i alle avgjørelser