Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 22.05.2019 19/00076 VM 201716008 NORDVEGAN NATURE'S FOOD (komb.)
  • 15.05.2019 19/00075 VM 201615678 DIGI (komb.)
  • 15.05.2019 19/00074 VM 201610849 Figurmerke
  • 15.05.2019 19/00073 VM 201609034 Figurmerke
  • 10.05.2019 19/00071 PAT 20110564 Fremgangsmåte og apparatur for å bygge et
  • 06.05.2019 19/00068 VM 201706525 GREENFLEX
  • 25.04.2019 19/00066 VM 201706140 ENJOY.NOW
  • 16.04.2019 19/00065 VM 201705528 VITALITY LIP FLUSH

Aktuelt

22.05.2019

Muntlige forhandlinger

Muntlige forhandlinger i sak 18/00084 HIGHASAKITE avholdes torsdag 6. juni 2019 i Klagenemndas lokaler i Grev Wedels plass 9, Oslo. Det er besluttet at forhandlingene går for lukkede dører.

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.