Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 18.06.2019 19/00086 VM 201413732 CONOCOPHILLIPS
  • 18.06.2019 19/00085 VM 201413735 ConocoPhillips (komb.)
  • 13.06.2019 19/00084 VM 201514730 Axactor
  • 13.06.2019 19/00083 VM 201805425 wonderjeans (komb.)
  • 12.06.2019 19/00082 VM 201706537 INCLUSIVE SOCIETY
  • 11.06.2019 19/00081 VM 201706358 ANDALUCÍA (komb.)
  • 06.06.2019 19/00080 VM 201606733 ENERGY HYBRID
  • 27.05.2019 19/00079 VM 201614752 L. GALLARDO (komb.)

Aktuelt

22.05.2019

Muntlige forhandlinger

Utsatt – skal omberammes. Muntlige forhandlinger i sak 18/00084 HIGHASAKITE avholdes torsdag 6. juni 2019 i Klagenemndas lokaler i Grev Wedels plass 9, Oslo. Det er besluttet at forhandlingene går for lukkede dører.

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.