Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 12.11.2018 18/00082 VM 201600998 YOU DESIGN. WE DELIVER.
  • 08.11.2018 18/00081 VM 201615215 Figurmerke
  • 07.11.2018 18/00080 VM 201516876 FEDEM Inside
  • 01.11.2018 18/00079 VM 201701984 ALUBOND
  • 29.10.2018 18/00078 VM 201613683 DIFFER STRATEGY CONSULTING
  • 29.10.2018 18/00077 VM 201609972 DIFFER
  • 29.10.2018 18/00076 VM 201609805 THE POWER OF FROZEN
  • 29.10.2018 18/00075 VM 201603601 PRISJAKT

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.