Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 09.12.2019 19/00151 VM 201704768 AUTONOME
  • 09.12.2019 19/00150 PAT 20160999 Can Systems AS - APL Technology
  • 04.12.2019 19/00148 F 2019/00080 ALTIBOXS AS
  • 02.12.2019 19/00147 VM 201702782 MH medical hemp (komb.)
  • 26.11.2019 19/00146 VM 201709553 SOMATIC EXPERIENCING
  • 25.11.2019 19/00145 VM 201512137 CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER
  • 22.11.2019 19/00144 VM 201705549 Figurmerke
  • 22.11.2019 19/00143 VM 201716173 CHCH

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.