Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 30.06.2020 20/00092 VM 201605001 BLAUKREUZ WHEELS (komb.)
  • 29.06.2020 20/00091 VM 201803429 Figurmerke
  • 26.06.2020 20/00090 VM 201801985 FERDA (komb.)
  • 25.06.2020 20/00089 VM 201703989 HYDSUPPLY
  • 25.06.2020 20/00088 F 2020/00035 Heureka Gull og Gaver AS
  • 22.06.2020 20/00087 VM 201802504 DUALGUARD
  • 10.06.2020 20/00086 VM 201703660 SPORT OUTLET (komb.)
  • 10.06.2020 20/00085 VM 201715658 POWERTEX

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.