Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 16.04.2019 19/00065 VM 201705528 VITALITY LIP FLUSH
  • 15.04.2019 19/00064 VM 201703734 HIGHWAY CONTROL
  • 12.04.2019 19/00063 VM 201605877 WONGLO (komb.)
  • 09.04.2019 19/00061 VM 201608247 EAT ENHANCED APPETITE TRIGGER TECHNOLOGY (komb.)
  • 05.04.2019 19/00059 PAT 20100532 FMC Kongsberg Subsea AS - Aker Solutions AS
  • 02.04.2019 19/00058 VM 201701774 Knäcker
  • 02.04.2019 19/00057 VM 201801139 SORTY
  • 27.03.2019 19/00055 VM 201613087 IrisBG

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.