Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 18.02.2020 20/00021 VM 201605827 MT-10
  • 18.02.2020 20/00020 VM 201605826 MT-09
  • 18.02.2020 20/00019 VM 201605825 MT-07
  • 11.02.2020 20/00017 PAT 20111200 FMC Kongsberg Subsea AS - SubC Solutions AS
  • 11.02.2020 20/00016 VM 201603486 NORWAY SEAFOODS VILLFANGET REN MAT FRA HAVET (komb.)
  • 30.01.2020 20/00014 VM 201711909 POWER FOR A BETTER WORLD
  • 30.01.2020 20/00013 VM 201715973 SIGNATURE PACK
  • 30.01.2020 20/00012 VM 201715974 SIGNATURE PACK (komb.)

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.