Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 24.01.2022 22/00011 VM 201902977 Figurmerke
  • 21.01.2022 22/00010 VM 201817386 BioPak (komb.)
  • 19.01.2022 22/00007 VM 201812000 SCHWEIZER KAPITAL (komb.)
  • 17.01.2022 22/00006 VM 201904511 BIZLINE
  • 13.01.2022 22/00005 PAT ACCIONA Infraestructuras S.A.
  • 04.01.2022 22/00003 VM 201902454 THERMO-SIGNAL (komb.)
  • 04.01.2022 22/00002 VM 201606402 FORMEL
  • 04.01.2022 22/00001 VM 201606411 FORMEL (komb.)

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.