Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 29.06.2022 22/00099 VM 201907324 R (komb.)
  • 29.06.2022 22/00098 VM 201900524 R (komb.)
  • 29.06.2022 22/00097 VM 201903930 R (komb.)
  • 22.06.2022 22/00096 VM 202000498 EZ-FILL
  • 22.06.2022 22/00095 VM 201914172 SUPERDRY
  • 20.06.2022 22/00094 VM 202006136 little peanut monster
  • 20.06.2022 22/00093 VM 201905014 INFOSYS
  • 20.06.2022 22/00092 VM 202007686 InstaView

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.