Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 16.09.2021 21/00121 VM 201717349 SJOKOMELK (komb.)
  • 15.09.2021 21/00119 VM 201902442 8G DCT
  • 15.09.2021 21/00118 VM 201102214 La Dress by Simone (komb.)
  • 14.09.2021 21/00117 VM 200911736 SANTE NATURKOSMETIK (komb.)
  • 14.09.2021 21/00116 VM 201913893 RAGER
  • 10.09.2021 21/00115 VM 201412258 Kapré
  • 10.09.2021 21/00114 VM 201909142 STEREO
  • 30.08.2021 21/00113 VM 201807512 Packaging by nature (komb.)

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.