Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 22.10.2018 18/00074 VM 201614227 VALCO MELTON
  • 08.10.2018 18/00073 F OP2018/00025 Blikkfang Reklame AS
  • 20.09.2018 18/00070 F OP2017/00379 FOTOLOTTO.NO AS
  • 13.09.2018 18/00068 PAT 20150360 Norhard AS
  • 12.09.2018 18/00067 VM 201604747 RIBERA DEL DUERO (komb.)
  • 07.09.2018 18/00066 PAT 20092309 Aker Solutions - SubseaDesign AS
  • 28.08.2018 18/00063 VM 201405963 DELIKAT
  • 23.08.2018 18/00062 VM 201515013 Snapsale

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.