Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 22.10.2021 21/00130 VM 201901799 HAN KJØBENHAVN
  • 07.10.2021 21/00128 VM 200000056 JUMPKING
  • 30.09.2021 21/00127 VM 202100693 For dine ansatte For dine kunder For ditt selskap For samfunnet (komb.)
  • 22.09.2021 21/00126 VM 201902022 BLACK & WHITE
  • 21.09.2021 21/00125 VM 201809404 Biomark (komb.)
  • 21.09.2021 21/00124 VM 202000636 PEACH FIZZ
  • 21.09.2021 21/00123 VM 202009952 LONGHORN STEAKHOUSE (komb.)
  • 16.09.2021 21/00121 VM 201717349 SJOKOMELK (komb.)

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.