Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 02.03.2021 21/00021 VM 201807740 ZHARA (komb.)
  • 02.03.2021 21/00020 VM 201803823 MAXICLIC (komb.)
  • 01.03.2021 21/00019 VM 201902628 ANTERRA
  • 25.02.2021 21/00018 VM 201105964 AQUIS
  • 25.02.2021 21/00017 PAT 20140989 Devico AS - Huygens AS
  • 23.02.2021 21/00016 VM 201807358 THIS IS EVERYTHING
  • 22.02.2021 21/00015 VM 201800725 X 100 (komb.)
  • 22.02.2021 21/00014 VM 201715180 DIRECT VENT (komb.)

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.