Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 12.05.2021 12/00058 VM 201901111 LIFE UNLIMITED
  • 06.05.2021 21/00057 VM 201415388 CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL
  • 05.05.2021 21/00056 VM 202002257 Compassion for Asia (komb.)
  • 05.05.2021 21/00055 VM 201905970 MANGO LOCO
  • 05.05.2021 21/00054 VM 201808984 TRANSPORT
  • 05.05.2021 21/00053 VM 201809759 S 560
  • 03.05.2021 21/00052 VM 201809758 S 650
  • 03.05.2021 21/00051 VM 201803171 GEOCLEAN

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.