Klagenemda for industrielle rettigheter

Uavhengig klagebehandling
- økt rettssikkerhet

Innkomne saker

  • 16.05.2023 23/00054 F 2022/00409 RSM Forvaltning AS
  • 09.05.2023 23/00053 F 2022/00357 Shek Progressum AS
  • 28.04.2023 23/00052 VM 202206481 Fleksnes
  • 28.04.2023 23/00051 PAT 20181518 Affin AS - Q-Free ASA
  • 26.04.2023 23/00050 VM 202009932 Toughbuilt
  • 19.04.2023 23/00049 VM 201204675 SCREAM VODKA A TASTE OF ART EDVARD MUNCH (komb.)
  • 19.04.2023 23/00048 VM 201705834 CRUZ (komb.)
  • 17.04.2023 23/00047 VM 202117056 SENSE TEA

Aktuelt

02.11.2022

Muntlige forhandlinger

Muntlige forhandlinger avholdes i Klagenemndas lokaler i Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo, oppgang A, andre etasje.