Klagenemda for industrielle rettigheter

Uavhengig klagebehandling
- økt rettssikkerhet

Innkomne saker

  • 30.11.2022 22/00148 VM 202106403 ADVISA
  • 30.11.2022 22/00147 VM 201913036 BRINGING NEW LIGHT TO DIAGNOSTIC CONFIDENCE
  • 30.11.2022 22/00146 VM 202106404 ADVISA (komb.)
  • 28.11.2022 22/00145 VM 202000024 TRUNATURE
  • 24.11.2022 22/00144 VM 202006267 INTEL EVO
  • 23.11.2022 22/00143 VM 202111828 POMMERENK
  • 23.11.2022 22/00142 VM 202006379 OSCILLOSYNC
  • 18.11.2022 22/00141 PAT 20081379 Abbott Laboratories GmbH

Aktuelt

02.11.2022

Muntlige forhandlinger

Muntlige forhandlinger avholdes i Klagenemndas lokaler i Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo.