Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 14.06.2021 21/00073 PAT 4Subsea AS - FORCE Technology Norway AS
  • 09.06.2021 21/00072 VM 201815585 Figurmerke
  • 04.06.2021 21/00071 VM 201902273 Figurmerke
  • 04.06.2021 21/00070 VM 201815492 PHYTOSCULPT
  • 02.06.2021 21/00069 VM 19903291 TOP SHOP (komb.)
  • 28.05.2021 21/00068 VM 201903017 Figurmerke
  • 26.05.2021 21/00067 VM 201800654 TrustShop
  • 25.05.2021 21/00066 VM 201906348 Figurmerke

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.