Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 18.11.2021 21/00141 VM 201901298 FILLING YOUR NEEDS
  • 17.11.2021 21/00140 VM 201807981 OREGON (komb.)
  • 16.11.2021 21/00139 VM 201913896 RAGER ENERGY DRINK
  • 12.11.2021 21/00138 VM 201901678 GLS 600
  • 12.11.2021 21/00137 VM 201913895 RAGER TOTAL BODY FUEL
  • 10.11.2021 21/00136 VM 201714701 SNAP
  • 10.11.2021 21/00135 VM 201714698 SNAP
  • 09.11.2021 21/00134 VM 201714697 SNAP

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.