Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 14.01.2021 21/00006 VM 201810868 FIELDTWIN
  • 08.01.2021 21/00005 VM 201805328 Fitshop
  • 05.01.2021 21/00004 VM 201804157 FIFTY-SIX
  • 05.01.2021 21/00003 VM 201815868 OSCAR'S CAFÉ (komb.)
  • 04.01.2021 21/00002 VM 201815867 OSCAR'S BAR (komb.)
  • 04.01.2021 21/00001 VM 201905002 Goodiebox
  • 29.12.2020 20/00148 VM 201806448 Figurmerke
  • 22.12.2020 20/00145 VM 201805484 harn (komb.)

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.