Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 02.06.2020 20/00080 PAT 20180276 Tectrix Aqua AS
  • 28.05.2020 20/00079 VM 201704244 GR TOYOTA GAZOO Racing (komb.)
  • 26.05.2020 20/00078 VM 201807376 APPLiA Home Appliance Europe (komb.)
  • 22.05.2020 20/00077 VM 201716063 TWIN TONE (komb.)
  • 20.05.2020 20/00076 VM 201805515 ARRIBA DIGITAL PLATFORM
  • 14.05.2020 20/00075 VM 201712812 SYLTA I SOGN SIDAN 1907 (komb.)
  • 13.05.2020 20/00074 VM 201801690 SMOOTH BACK
  • 13.05.2020 20/00073 VM 201705887 (figurmerke)

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.