Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 09.10.2019 19/00124 VM 201612510 QUIKCLOT CONTROL+ (komb.)
  • 09.10.2019 19/00123 VM 201409346 LITAGO (komb.)
  • 09.10.2019 19/00122 VM 19932900 LITAGO
  • 02.10.2019 19/00121 VM 201615285 Figurmerke
  • 23.09.2019 19/00120 VM 201610989 Kombiphos
  • 19.09.2019 19/00118 VM 201711146 HYPERFLEX
  • 18.09.2019 19/00117 VM 201610603 A+ (komb.)
  • 18.09.2019 19/00116 VM 201708639 MULTI-GYN (komb.)

Aktuelt

22.05.2019

Muntlige forhandlinger

avholdes i Klagenemndas lokaler i Grev Wedels plass 9, Oslo:
Torsdag 24. oktober 2019 kl. 09.00: VM 19/00085 og 19/00086 CONOCOPHILLIPS

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.