Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 18.12.2018 18/00094 VM 201614881 LIFE. TO THE FULLEST.
  • 18.12.2018 18/00093 VM 201612492 Good 'n' Go
  • 18.12.2018 18/00092 VM 201612493 Good and Go
  • 14.12.2018 18/00091 VM 201611735 LilleGo (komb.)
  • 10.12.2018 18/00090 VM 201706678 Poma Tang (komb.)
  • 04.12.2018 18/00088 VM 201606302 Figurmerke
  • 03.12.2018 18/00086 VM 201504085 KÚ Skyr (komb.)
  • 27.11.2018 18/00085 VM 201705167 FOLGEFONNA

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.