Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 20.03.2019 19/00051 VM 201804116 Humbucker (komb.)
  • 19.03.2019 19/00050 VM 201601844 Dry Liner
  • 18.03.2019 19/00049 VM 201612439 BENCHMARK
  • 15.03.2019 19/00048 VM 201606337 GOLDBÄREN
  • 15.03.2019 19/00047 VM 201604280 DEFINE YOUR LIGHT
  • 14.03.2019 19/00046 PAT EP2744949 Selvaag Gruppen AS
  • 12.03.2019 19/00045 PAT 20140605 Aker Solutions AS
  • 12.03.2019 19/00044 VM 201611820 Figurmerke

Aktuelt

12.03.2019

Muntlig høring

25. mars 2019: Muntlig høring i sak 19/00001 Selvaag Gruppen AS i Klagenemndas lokaler i Grev Wedels plass 9, Oslo.

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.