Uavhengig klagebehandling
- økt rettssikkerhet

Innkomne saker

Dato Sak
18.06.2024 24/00062 PAT 20200331 EFFEKTTILPASNINGSKRETS OG FREMGANGSMÅTE FOR Å TILPASSE EFFEKTUTTAKET FRA ET MÅLEINSTRUMENT
18.06.2024 24/00061 PAT 20190457 EFFEKTTILPASNINGSKRETS OG FREMGANGSMÅTE FOR Å TILPASSE EFFEKTUTTAKET FRA EN STRØMMÅLER
18.06.2024 24/00060 VM 202306802 Keiser Fruktmarked (komb.)
07.06.2024 24/00058 VM 202112745 Niko Pure
04.06.2024 24/00057 VM 202303832 Einherjar eSport
04.06.2024 24/00056 VM 202116819 OPTIKIT
04.06.2024 24/00055 VM 202303443 Einherjar eSport (komb.)
28.05.2024 24/00054 VM 202202572 A (komb.)
Søk i alle avgjørelser