Klagenemda for industrielle rettigheter

Uavhengig klagebehandling
- økt rettssikkerhet

Innkomne saker

  • 26.01.2023 23/00018 VM 202006624 DISCOVER DESIGN DEVELOP
  • 24.01.2023 23/00017 VM 202007349 NOA CONSULTING
  • 24.01.2023 23/00016 VM 202007347 NOA
  • 24.01.2023 23/00015 VM 202007348 NOA CONNECT
  • 18.01.2023 23/00013 VM 202100270 DIAMOND2
  • 17.01.2023 23/00012 VM 202013770 SAFECINCH
  • 17.01.2023 23/00011 VM 202009808 BOVINO (komb.)
  • 17.01.2023 23/00010 VM 202007223 BOVINO

Aktuelt

02.11.2022

Muntlige forhandlinger

Muntlige forhandlinger avholdes i Klagenemndas lokaler i Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo, oppgang A, andre etasje i klagesak 21/00155 torsdag 2. mars 2023 kl. 13.00 – 16.00.

Dagsorden for den muntlige forhandlingen vil omfatte partenes argumentasjon i spørsmålet om Patentstyrets avgjørelse av 1. oktober 2021 står seg eller om avgjørelsen skal omgjøres.

Patentstyret kom til at «Patent nr. 343028 opprettholdes i endret form med patentkrav mottatt
2020.03.16, beskrivelse mottatt 2021.04.09 og tegninger som opprinnelig
meddelt, samt med oversettelse av kravene til norsk mottatt 2021.04.09