Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 22.01.2020 20/00006 PAT EP3028035 Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives
  • 21.01.2020 20/00005 VM 201803041 Norwegian Yacht Voyages - Worldwide Mega Yacht Expeditions (komb.)
  • 06.01.2020 20/00002 VM 201701638 Patentkali
  • 06.01.2020 20/00001 VM 201714287 MICROFLEX
  • 09.12.2019 19/00151 VM 201704768 AUTONOME
  • 09.12.2019 19/00150 PAT 20160999 Can Systems AS - APL Technology
  • 04.12.2019 19/00148 F 2019/00080 ALTIBOXS AS
  • 02.12.2019 19/00147 VM 201702782 MH medical hemp (komb.)

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.