Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 13,02.2019 19/00030 VM 201613986 TRU CONVECTION
  • 13.02.2019 19/00029 VM 201404729 Figurmerke
  • 13.02.2019 19/00028 VM 201800882 SWISS MILITARY
  • 12.02.2019 19/00027 VM 201703971 PURE:RENEW
  • 12.02.2019 19/00026 VM 201606281 BioCool (komb.)
  • 11.02.2019 19/00025 VM 201714250 ONE+ (komb.)
  • 11.02.2019 19/00024 PAT EP2585759 Johnson Matthey PLC
  • 07.02.2019 19/00022 PAT 20090381 NCC Construction AS - Oslo Kommune

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.