Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 19.10.2020 20/00125 VM 201705477 THE WHEEL OF 777 JACKPOTS
  • 16.10.2020 20/00124 D 20190874 Bok/skrivebok
  • 01.10.2020 20/00123 VM 201807107 SOUNDSWITCH
  • 30.09.2020 20/00122 VM 201609804 QuikRead Click
  • 29.09.2020 20/00121 VM 201810111 h-POWER
  • 28.09.2020 20/00120 VM 201712284 Bevegelsesmerke
  • 22.09.2020 20/00119 VM 201716295 SKIN FREE SKIN
  • 16.09.2020 20/00118 VM 201911222 MATOPEDIA

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.