Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00108

WATCHKIT

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 bokstav første ledd og andre ledd. Spørsmål om ordmerket WATCHKIT var beskrivende for varer og tjenester i klasse 9, 14 og 42. Klagenemnda kom til at det var en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket WATCHKIT og de aktuelle varene og tjenestene. På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold var det heller ikke egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres. Klagenemnda fant derimot at for enkelte varer i klasse 9 var merket tilstrekkelig særpreget for å kunne registreres. Klagen ble forkastet.