03.07.2023

WASHTOWER

VM 23/00025

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket WASHTOWER er beskrivende og mangler særpreg for «furniture, namely cabinets for washing machines or clothes dryers; cupboards» i klasse 20. Klagenemnda finner at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte merketeksten som informasjon om at skapene har som egenskaper og formål å romme et vasketårn eller vaskesøyle. Klagenemnda mener derfor at merket er beskrivende og at det ikke oppfyller garantifunksjonen. Klagen ble forkastet.