07.11.2022

Vivaldi

VM 21/00154

Varemerke. Innsigelse. Klagen tatt til følge. Varemerkeloven § 16 bokstav b. Klagenemnda kom til at vilkårene i bestemmelsen om ond tro er oppfylt. Leveringen av søknaden om ordmerket VIVALDI er i strid med god forretningsskikk. Klagenemnda la blant annet vekt på at det langvarige forretningsforholdet mellom partene tilsier en større lojalitetsplikt.