Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00075

SYLTA I SOGN SIDAN 1907 (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 5, 29, 30 og 32. Patentstyret nektet søknaden for samtlige varer omfattet av søknaden, til tross for merket kun ble ansett for å være beskrivende og mangle særpreg for enkelte varer. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende for varene i klasse 5, og enkelte varer i klasse 29 og 32. For disse varene kunne Klagenemnda heller ikke se at den figurative utformingen tilfører merket tilstrekkelig særpreg. Klagenemnda kom likevel til at merket var tilstrekkelig særpreget for de øvrige varene i søknaden, det vil si enkelte varer i klasse 29, hele klasse 30 og enkelte varer i klasse 32. For disse varene må Patentstyrets avgjørelse omgjøres. Klagen ble dermed tatt delvis til følge.