02.05.2023

LumberMax

VM 22/00128

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket LUMBERMAX er beskrivende og mangler særpreg for mobile sagbruk og tilbehør til slike i klasse 7, 8 og 12. Klagenemnda mener at merket vil oppfattes som en sammenstilling av ordene LUMBER og MAX. Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil umiddelbart oppfatte LUMBERMAX som en angivelse av to vesentlige egenskaper ved varene, nemlig at de mobile sagbrukene behandler tømmer eller lager trelast, og at de har kapasitet til å håndtere de største tømmerstokkene eller har maksimal yteevne. Merket er derfor beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene. Klagen ble forkastet.