Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 16/00173

iCell

Varemerke. Klage i innsigelsessak. Varemerkeloven § 16 a, jf. § 4 første ledd. Spørsmål om iCell (kombinert merke) var forvekselbart med tidligere registrering ISOCELL. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret og forkastet klagen. Registreringen for iCell ble dermed opprettholdt.