Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00021

HARMONI (komb.)

Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven § 37. Spørsmål om det kombinerte merket HARMONI skulle slettes på grunn av manglende bruk. Klagenemnda kom til at det var tilstrekkelig dokumentert bruk for «bindemidler (klebemidler) til industrielle formål» i klasse 1, «maling; beisemidler» i klasse 2, «gulv, veggpanel og listverk» i klasse 19, «Møbler» i klasse 20 og «tapeter (ikke av tekstilmateriale» i klasse 27. Registreringen ble derfor opprettholdt med begrenset varefortegnelse. Klagenemnda kom dermed til et annet resultat enn Patentstyret, og klagen ble delvis tatt til følge.