01.04.2022

BIZLINE

VM 22/00006

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om BIZLINE er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 7, 8, 9, 11, 17, 18, 20 og 35. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende og mangler særpreg for disse varene. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning i Norge for samtlige varer.