25.11.2014

O.B. Wiik AS - Rubb International AS

PAT 13/039

Patentrett. Patentloven § 2.
Isolerbar duk særlig for tildekking av en bygningskonstruksjon. Saken gjaldt klage over Patentstyrets avgjørelse, hvor innklagedes patent ble opprettholdt i sin opprinnelige form etter administrativ overprøving. Klagenemnda kom til at oppfinnelsen har oppfinnelseshøyde, og klagen ble forkastet.