29.10.2018

Mood Harvest AS - Holst, Sveen, Schie

PAT 16/00168

Patent. Innsigelse. Patentloven § 2. Spørsmål om en teknisk løsningen vedrørende et helhetlig system for oppdrett av marine organismer, tilfredsstilte kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde. Klagenemnda kom til motsatt resultat av Patentstyret, og fant at kravet til oppfinnelseshøyde ikke var oppfylt.