Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 16/00168

Mood Harvest AS - Holst, Sveen, Schie

Patent. Innsigelse. Patentloven § 2. Spørsmål om en teknisk løsningen vedrørende et helhetlig system for oppdrett av marine organismer, tilfredsstilte kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde. Klagenemnda kom til motsatt resultat av Patentstyret, og fant at kravet til oppfinnelseshøyde ikke var oppfylt.