25.10.2013

Håmsø Patentbyrå ANS

PAT 13/036

Patentrett. Patentloven § 72. Fristoversittelse.