Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 19/00059

FMC Kongsberg Subsea AS - Aker Solutions AS

Patent. Innsigelse. Patentloven §§ 8 og 2. Oppfinnelsen vedrører et undervannsverktøy og en fremgangsmåte for å installere og teste brønnhodemoduler fra et skip ved bruk av en skipskran.
Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret og patentet ble ansett å tilfredsstille kravene i patentloven §§ 8 og 2.