20.10.2015

Erling Pettersen IT Rådgivning

PAT 15/010

Patl. § 72. Oppreisning.