Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 13/001

Diehl Defence Land Systems GmbH

Patentrett. Patentloven § 2. Endekopling av larvefotbelter.
Saken gjaldt klage over Patentstyrets avgjørelse, hvor klagers patentsøknad ble avslått. Klagenemnda kom til at oppfinnelsen ifølge krav 1 og 2 ikke hadde oppfinnelseshøyde. Patentstyrets avgjørelse ble stadfestet.

Dokumenter