16.05.2014

Diehl Defence Land Systems GmbH

PAT 13/001

Patentrett. Patentloven § 2. Endekopling av larvefotbelter.
Saken gjaldt klage over Patentstyrets avgjørelse, hvor klagers patentsøknad ble avslått. Klagenemnda kom til at oppfinnelsen ifølge krav 1 og 2 ikke hadde oppfinnelseshøyde. Patentstyrets avgjørelse ble stadfestet.