Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 18/00049

Bikefinders AS

Patent. Avslag. Patentloven §§ 13 og 2. Patentstyret fant at kravet til oppfinnelseshøyde etter § 2 ikke var oppfylt. Klagenemnda kom til et annet resultat enn Patentstyret og at kravet til nyhet og oppfinnelseshøyde var oppfylt basert på kravsett innsendt til Klagenemnda. Tidligere innsendt kravsett ansett å være i strid med patentloven § 13.