24.05.2023

Aker Solutions AS

PAT 22/00018

Patent. Avslag. Patentloven §§ 2, 8 og 13. Spørsmålet i saken er om det søkte patentet oppfyller patentlovens vilkår for patentering. Oppfinnelsen gjelder en sluseventil for regulering av petroleumsproduksjon. Klagenemnda finner at søknaden oppfyller kravene i §§ 8 og 13, og at oppfinnelsen er ny, men at den ikke skiller seg vesentlig fra teknikkens stand, jf. patentloven § 2 første ledd. Stridspatentet mangler oppfinnelseshøyde. Klagen forkastes.