Klagenemda for industrielle rettigheter

Uavhengig klagebehandling
- økt rettssikkerhet

Innkomne saker

  • 03.10.2023 23/00123 VM 202105320 ARC
  • 27.09.2023 23/00122 VM 202209741 SKYSS (komb.)
  • 26.09.2023 23/00121 VM 201303099 COCOMO
  • 21.09.2023 23/00120 VM 202200410 VIERLIVE [VI ER LIVE] (komb.)
  • 21.09.2023 23/00119 VM 202118076 AIMOW (komb.)
  • 21.09.2023 23/00118 VM 202208593 Evelon (komb.)
  • 14.09.2023 23/00117 VM 202104935 SEAFARER
  • 07.09.2023 23/00116 VM 202106650 QVID

Aktuelt

27.09.2023

Leder og nye medlemmer (bistilling) til Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser

Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser mekler i tvister mellom arbeidstaker og arbeidsgiver når partene er uenige om hva som er rimelig godtgjøring for en oppfinnelse som arbeidsgiver har overtatt retten til.

Dagens verv som leder, fast juridisk medlem og to juridiske varamedlemmer utløper 30. september 2023. De ovenfor nevnte vervene utlyses for en ny periode på 5 år med virkning fra 1. oktober 2023 til 30. september 2028.

Søknadsfrist: 10.oktober.

Les mer på Rett24

16.08.2023

Justering av Klagenemndas praksis i nasjonale varemerkesaker

Ny varemerkelov og tilhørende forskrift trådte i kraft 1. mars 2023.

Klagenemnda har innrettet seg etter varemerkeforskriften § 12 a og justert vår praksis slik at slutningen i nasjonale klagesaker ikke lenger vil gå ut på en delvis registrering for enkelte varer og tjenester. Dersom det aktuelle varemerket anses uregistrerbart for noen av varene og tjenestene, vil slutningen i nasjonale saker gå ut på at klagen forkastes i sin helhet.

Forskriften § 12 a handler om den situasjonen der Patentstyret under sin søknadsbehandling finner at et varemerke er registrerbart for noen varer eller tjenester, men ikke for alle. Dersom søkeren ikke avdeler søknaden eller begrense varefortegnelsen, skal Patentstyret avslå søknaden i sin helhet. Som følge av dette, bør ikke Klagenemndas slutninger i nasjonale varemerkesaker gå ut på at varemerket kan registreres delvis.

Ta kontakt med Klagenemndas leder hvis du har spørsmål rundt dette.

02.11.2022

Muntlige forhandlinger

Muntlige forhandlinger avholdes i Klagenemndas lokaler i Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo, oppgang A, andre etasje.