Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00096

ZEROVISION

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket ZEROVISION er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 7 og 9. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrert.