Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00183

YOU SHOULD BE HERE! (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om det kombinerte merket YOU SHOULD BE HERE! var særpreget for «Håndstyrte, innvindbare spoler (ikke av metall) for montering av skilt, bilder og utskiftbare plakater; plastbannere og vinylbannere» i klasse 20. Klagenemnda kom til at merket ville forstås som et generelt salgsfremmende reklameutsagn og at det dermed ikke hadde tilstrekkelig særpreg. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.