11.05.2023

World Medical Card - For safer medical treatment (komb.)

VM 22/00127

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket «World Medical Card – For safer medical treatment» er beskrivende og mangler særpreg for alle de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 35, 38, 42, 44 og 45. Klagenemnda kom til at teksten i merket er beskrivende for art, egenskaper, formål og innhold for de fleste av varene og tjenestene i klasse 9, 35, 38, 42 og 44. Videre vil de figurative elementene som helhet oppfattes å underbygge og illustrere meningsinnholdet til merketeksten World Medical Card, nemlig at dette er tale om et medisinsk kort som gjelder over hele verden. For alle tjenestene i klasse 45, samt deler av angivelsene i klasse 9 og 35 er Klagenemnda av den oppfatning at det kombinerte merket har iboende særpreg. Klagen ble delvis tatt til følge.