Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 16/00184

WOLFCRAFT

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 a. § 4 første ledd. Spørsmål om ordmerket WOLFCRAFT var forvekselbart med de tidligere registrerte kombinert merkene WOLF GARTEN, WOLF GARDEN, WOLF GERÄTE, og WOLF GARTEN for nærmere angitte varer i klasse 7, 8, 12 og 20. Klagenemnda kom til at det foreligger identiske og overlappende varer, men at det ikke foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet til at merkene kan vurderes som forvekselbare. Klagenemnda anså at merkene har en lav grad av visuell og fonetisk likhet, og at de ikke er konseptuelt like. Merkene anses som helhet ikke egnet til å forveksles. Klagen ble tatt til følge, og virkningen i Norge av internasjonal registrering WOLFCRAFT ble opprettholdt.