Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 22/00012

WELDLINE

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket WELDLINE er beskrivende for varene i klasse 6, 7, 8 og 9. Klagenemnda kom til at merket var beskrivende for noen av de aktuelle varene, men ikke for andre. Klagen ble delvis tatt til følge, og merket ble registrert for visse varer.