30.03.2022

WATERSEAL TM (komb.)

VM 22/00016

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om varemerket WATERSEAL TM er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 1, 17 og 19. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene med unntak av to varegrupper i klasse 1. Den grafiske utformingen tilfører heller ikke merket tilstrekkelig særpreg som helhet, men forsterker merkets beskrivende betydning. Klagen ble delvis tatt til følge, og varemerket ble registrert for to varegrupper i klasse 1.