Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 22/00064

WATER GRADIENT (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket WATER GRADIENT er beskrivende og mangler særpreg for «contact lenses» i klasse 9. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at merketeksten beskriver egenskaper ved de aktuelle varene. Videre bygger figurutformingen oppunder den beskrivende merketeksten. Den helhetlige visuelle utformingen tilfører ikke merket særpreg. Merket er derfor beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene. Klagen ble forkastet. Merket kan ikke registreres.