Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00123

LONGHORN STEAKHOUSE (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om LONGHORN STEAKHOUSE er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte tjenestene i klasse 43. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende for enkelte tjenester og mangler særpreg for samtlige av de aktuelle tjenestene. Den grafiske utformingen tilfører heller ikke merket tilstrekkelig særpreg som helhet. Klagen ble ikke tatt til følge, og det søkte merket ble nektet registrert.