Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00131

VIPP

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende for varene i klasse 20, 21, 24 og 35. Klagenemnda kom til at merket var beskrivende for noen av de aktuelle varene, men ikke for andre. Klagen ble delvis tatt til følge, og merket ble registrert for visse varer.