02.01.2018

VINO PARADISO

VM 17/00077

Varemerke. Klage i innsigelsessak. Varemerkeloven § 16 a, jf. 4 første ledd. Spørsmål om ordmerket VINO PARADISO var forvekselbart med tre tidligere registrerte merker, deriblant ordmerket PARADIS. Klagenemnda kom til at det foreligger visuelle, fonetiske og konseptuelle likheter, og det ble vektlagt at det innledende elementet i det yngste merket, VINO, er direkte beskrivende for varene. Klagenemnda kom således til et annet enn Patentstyret, og fant at merkene var egnet til å forveksles. Klagen ble tatt til følge, og registreringen av VINO PARADISO opphevet for samtlige varer i klasse 33.