29.08.2023

VILLFISKEN FISKEUTSTYR (komb.)

VM 23/00077

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom til at det kombinerte merket VILLFISKEN FISKEUTSTYR er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 8, 22 og 28. Merketeksten vil oppfattes som en beskrivelse av varenes art og formål. Den figurative helheten vil oppfattes som en illustrasjon på at varene skal brukes i forbindelse med villfisk.