02.01.2018

VILLA PARADISO

VM 17/00075

Varemerke. Innsigelse. Dissens. Varemerkeloven § 4 første ledd. Spørsmål om ordmerket VILLA PARADISO var forvekselbart med tre tidligere registrerte merker, deriblant ordmerket PARADIS. Mindretallet mener at det er klare visuelle, fonetiske og konseptuelle likheter mellom det eldste merket og det dominante og distinktive elementet i det yngste merket gjennom bruken av henholdsvis PARADIS og PARADISO. VILLA er vanlig brukt på italiensk vin for å indikere hvor varene har sin opprinnelse. Gjennomsnittsforbrukeren vil kunne komme til å ta feil eller ledes til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de aktuelle merkene når de benyttes for identiske varer. Flertallet mener at det er klare ulikheter mellom merkene både visuelt, fonetisk og konseptuelt. Videre vil VILLA ikke oppfattes som en beskrivende egenskap i det aktuelle merket. Klager har ikke dokumentert bruk av merkefamilie. Flertallet har etter en helhetsvurdering funnet at merkene er så vidt ulike at fare for forveksling ikke foreligger. Gjennomsnittsforbrukeren vil fokusere på merket i sin helhet og vil ikke ledes til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av de aktuelle registreringene.