25.04.2023

Vero Gusto (komb.)

VM 22/00138

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Saken gjelder spørsmålet om det kombinerte merket VERO GUSTO er beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn for varer i klasse 29 og 30. Klagenemnda kom til motsatt resultat som Patentstyret. Slik Klagenemnda ser det kan ikke den norske gjennomsnittsforbrukeren forventes å ha tilstrekkelig inngående språkkunnskaper til å forstå hva det italienske ordet VERO betyr. Omsetningskretsen vil derfor feste seg ved ordet VERO som en angivelse av kommersiell opprinnelse i sammenstillingen VERO GUSTO. Konklusjonen er dermed at merket har særpreg. Klagenemnda tar klagen til følge, og merket kan gis virkning for alle de aktuelle varene.