27.10.2022

UNIMOUSE

VM 22/00068

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven§ 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket UNIMOUSE er beskrivende og mangler særpreg for «computer mouse» i klasse 9. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at forbrukere vil oppfatte merkedelen UNI som en forkortelse for «universal», og helheten som «universal datamus» eller «universalmus». Merket er derfor beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene. Klagen ble forkastet. Merket kan ikke registreres.