21.11.2023

UNICOOL

VM 23/00071

Varemerke. Avslagssak. Klagen tas til følge. Varemerkeloven § 14, første og andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom til at merket ikke er direkte beskrivende, og er tilstrekkelig særpreget for de aktuelle varene i klasse 1, 7 og 11. Klagenemnda fant at merkets helhetlige meningsinnhold etterlater et inntrykk som henspiller på varenes egenskaper, men som samtidig er egnet til å sette i gang en tankeprosess og vekke undring hos gjennomsnittsforbrukeren.