24.05.2023

TRUNATURE

VM 22/00145

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket TRUNATURE er beskrivende og mangler særpreg for kosttilskudd i klasse 5. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at TRU er en uvesentlig endring av TRUE, og at merket som helhet vil oppfattes som «ekte natur» eller «sann natur». Klagenemnda mener TRUNATURE vil oppfattes som en informasjon om at produktet inneholder ekte naturlige ingredienser eller at de er ekte naturprodukter. Merket er derfor beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene. Klagen ble forkastet.