Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00035

TREETS

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 30. Klagenemnda kom til at merketeksten TREETS var en uvesentlig endring av det engelske ordet treats, som betyr godsaker, og at merket var beskrivende for varer i klasse 30. Følgelig var merket også uten særpreg. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet virkning i Norge for samtlige varer.