23.11.2021

Tredimensjonalt merke (flaske)

VM 21/00108

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om det omsøkte tredimensjonale merket, som gjengir en flaske, mangler særpreg for vodka i klasse 33. Det vil si om den aktuelle flaskeformen avviker fra hva som allerede finnes på markedet. Klagenemnda kom til at merket mangler særpreg for de aktuelle varene. Flasken avviker ikke nevneverdig fra bransjenormen. Klagen ble ikke tatt til følge, og det søkte merket ble nektet registrert.