22.11.2023

(tredimensjonalt merke)

VM 23/00086

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 14 første ledd. Klagenemnda kom til at merket mangler særpreg som kjennetegn. Klagers tredimensjonale merke har som helhet en form som ikke avviker betydelig fra bransjenormen for emballasje på varene i klasse 30, 32 og 33.