Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 16/00211

TRAILHAWK

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Spørsmål om ordmerket TRAILHAWK var forvekselbart med det registrerte varemerket HIGHWAY HAWK MOTORCYCLE PRODUCTS (kombinert) og HIGHWAY HAWK (ord). Ordmerket HIGHWAY HAWK ble ikke fornyet under klagegangen og var ikke lenger til hinder for registrering. Klagenemnda kom til et annet resultat enn Patentstyret og tok klagen til følge. Det foreligger en lav grad av vareslaglikhet og merkene er etter en helhetsvurdering vurdert som ikke egnet til å forveksles. Søknad nr. 201201052, ordmerket TRAILHAWK, registreres for samtlige varer.