21.11.2023

Toughbuilt

VM 23/00050

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble tatt til følge. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom til at ordmerket Toughbuilt er tilstrekkelig særpreget for de aktuelle varene i klasse 9. Det ikke en direkte og spesifikk forbindelse mellom merkets betydningsinnhold og de aktuelle varene, og gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse.