17.08.2023

TITLE

VM 23/00037

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble tatt til følge. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Klagenemnda kom til at det ikke er forvekslingsfare mellom ordmerket TITLE og de eldre ordmerkene TITLEIST og TITLEIST PTS. Varene er identiske, men merkene har tilstrekkelig ulike helhetsinntrykk. Merkene er konseptuelt ulike og har i tillegg visuelle og fonetiske ulikheter.