05.02.2024

timit (komb.)

VM 23/00061

Varemerke. Innsigelsessak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Klagenemnda kom til at det ikke er forvekslingsfare mellom det kombinerte merket timit og klagers ordmerke TRIMIT. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke ta feil av merkene eller tro det er en kommersiell forbindelse. Registreringen opprettholdes.