Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00070

THERMOLITE

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 17, 24 og 25. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende for samtlige varer. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrert.