Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 22/00024

THERMO SIGNAL (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om THERMO SIGNAL er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 11 og 21. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende og mangler særpreg for disse varene. Den grafiske utformingen tilfører heller ikke merket tilstrekkelig særpreg som helhet. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning i sin helhet.