Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00132

THE POWER TO DO

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om merket mangler særpreg for tjenestene i klasse 36. Klagenemnda kom til at merket manglet særpreg for de aktuelle tjenestene. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrert.