25.05.2023

THE LONDON Nº 1 Nº 1 ORIGINAL BLUE GIN (komb.)

VM 22/00152

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket THE LONDON Nº 1 Nº 1 ORIGINAL BLUE GIN er beskrivende og mangler særpreg for gin i klasse 33. Klagenemnda finner at den norske gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte merkets tekstelementer som beskrivende for varenes art, kvalitet og geografiske opprinnelse. De grafiske elementene tilfører ikke distinktiv evne. Broen fremstår som det kjente landemerket Tower Bridge, og underbygger at varene kommer fra London. Merket er som helhet beskrivende og mangler særpreg. Klagen ble forkastet.