10.03.2023

THE LAB

VM 22/00106

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket THE LAB er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 5 og 10. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en angivelse av bruks- og framstillingssted for de aktuelle varene. Merket er derfor beskrivende og mangler særpreg. Klagen ble forkastet. Merket kan ikke registreres.