13.04.2022

terre bio ELEVEURS & FROMAGERS (komb.)

VM 22/00014

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket TERRE BIO ELEVEURS & FROMAGERS er beskrivende og mangler særpreg for meieriprodukter i klasse 29. Klagenemnda kom til at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte teksten TERRE BIO som beskrivende for varene. Klagenemnda var likevel mer i tvil om den norske gjennomsnittsforbrukeren ville forstå betydningene av de øvrige tekstelementene i merket, ELEVEURS & FROMAGERS, herunder om disse ordene ville forstås med de betydningene som Patentstyret la lagt til grunn. Dette fikk uansett ikke avgjørende betydning for sakens resultat, ettersom TERRE BIO er mest fremtredende for merkets helhetsinntrykk. Den grafiske utformingen tilfører heller ikke merket tilstrekkelig særpreg som helhet. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning for varene i klasse 29.